Sünnet Çocuk Hakları İhlalidir

Sünnet çocuk hakları ihlalidir. Dünya genelinde çocuk hakları savunucuları sünnetin yasaklanması için mücadele etmektir.

Sünnet Çocuk İstismarıdır 1

Sünnet çocuk istismarıdır. Dünya genelinde sünnet protestolarından fotoğraflar.


Sünnet Çocuk İstismarıdır 2

Sünnet çocuk istismarıdır. Dünya genelinde sünnet protestolarından fotoğraflar.

 

Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

End male genital mutilation.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.

Penis cutting is a sex crime.
Penis kesmek bir cinsel suç.

Sünnet Çocuk İstismarıdır 3

Sünnet çocuk istismarıdır. Dünya genelinde sünnet protestolarından fotoğraflar.


Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

Sünnet Çocuk İstismarıdır 4

Sünnet çocuk istismarıdır. Dünya genelinde sünnet protestolarından fotoğraflar. 


Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

Circumcision harms humans.
Sünnet insanlara zarar verir.

Çocuk Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

Kız çocuklarının sünnet edilmeleri yasa ile yasaklanmışken, oğlan çocuklarının doğar doğmaz sünnet edilmeleri kabul edilemez. Daha doğuştan kadın erkek eşitliğine aykırı bir davranış sergiliyoruz.

Charlotte Guldberg


Bütün çocuklar için aynı kanuna sahip olmalıyız. Eğer kanunlar kız çocukları için sünneti yasaklıyorsa, o zaman oğlan çocukları için de yasaklanmalı. Biz inanç özgürlüğüden değil, çocuk haklarından bahsediyoruz. Yetişkin herkes istediğine inanmakta özgür, ancak çocuk hakları inanç özgürlüğünden daha önemlidir.

Silja Dögg Gunnarsdóttir


Sağlıklı çocuklar kesilmemeli. Hem oğlanların hem de kızların sünnet ritüelinden 18 yaşına kadar korunmasını istiyoruz.

Lena Nyhus

Çocuğumu sünnet ettirmemek için nedenler nelerdir?


Çocuğumu sünnet ettirmemek için nedenler nelerdir?

1 – Sünnet derisinin üç işlevi vardır : cinsel işlevi, koruyucu işlevi, ve duyarlılık işlevi.

2 – Sünnet derisini kesmek, gözkapağını kesmekten farksızdır. Sünnet derisinin bebeğe bez bağlandığı bu dönemdeki işlevi , penisi tahrişten ve yaralanmalardan korumaktır. Sünnet derisi penis başını idrardan ve dışkıdan korumak için cinsel organa yapışık durumdadır. Sağlam (sünnetsiz) bir çocuğun idrar yolları iltihabı sorununu yaşama olasılığının, sakatlanmış (sünnetli) bir çocuğa göre daha düşük olduğu biliniyor. Eğer sünnet derisi sünnet ile kesilirse idrar yolları enfeksiyona daha açık hâle gelir.

Sünnet Derisinin Görevleri Nelerdir?

Sünnet, normalde bir iç organ olan glansı, kalıcı biçimde bir dış organ haline getirir. Göz için göz kapakları neyse, penis için de sünnet derisi odur. Nasıl ki, gözkapakları olmadan gözün daha temiz olması ve dış etkilerden korunması mümkün değilse, penis için de aynısı geçerlidir. Koruyucu olan sünnet derisinin kaybedilmesi, penisi kire ve bakterilere açık duruma getirir. Sünnet hijyenik değildir.

Sünnet Travması

Son yıllarda bebeğin daha az acı hissedeceği,yarasının çabuk iyileşeceği,sonradan hatırlamayacağı gibi sebeplerle bebek sünnetinde büyük bir artış var. Fakat bunların hiçbiri doğru değildir. Bebek ne kadar küçük olursa, travmadan zarar görme ihtimali o kadar fazla olacaktır. Anatomi çalışmaları, sinir hücrelerindeki kimyasal değişiklikler ve bebeklerin davranışları konusundaki çalışmalar, bebeklerin acıyı yetişkinlerden daha fazla hissettiklerini kanıtlamıştır.

Sünnet Genital Sakatlamadır
Sağlıklı her erkek ve kadın sünnet derisiyle doğar. Sünnet derisi kadınlarda klitorisi korur, erkeklerde ise penisi. Sünnet derisi, insan cinsel anatomisinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Göz kapakları gözleri nasıl korursa, sünnet deriside cinsel organı korur.


Smegma Nedir?


Sağlıklı her erkek ve kadının genitalinde smegma oluşur. Erkeklerde, smegma üretilir ve penisi koruyan sünnet derisi altında toplanır; kadınlarda, klitorisi koruyan sünnet derisi etrafında ve vajinayı koruyan labia kıvrımlarında toplanır. Kadınlar, erkeklerden dört kat daha fazla smegma üretir. Her iki cinsiyette smegma üretir. Gözyaşı gözü nasıl koruyorsa, smegmada genitali korur. Eğer sünnet derisi sünnet ile kesilirse, enfeksiyona daha açık hâle gelir.

Erkeklerin Sahip Olduğu Tüm Uzuvlar Kadınlarda da Var

M.S. 130-200  yılları arasında yaşayan Romalı doktor Gallen: "Erkeklerin sahip olduğu tüm uzuvlar kadınlarda da var; aralarında tek fark, kadınların uzuvları içerideyken, erkeklerinki dışardadır." ifadeleriyle klitorisi açıkladı.

Sünnetli erkeklerin, AIDS’e yakalanma riski daha fazladır

Türkiye'de şarlatan doktorların yalanlarına inanmayın. Sünnetin AIDS’i önlediği yalandır. AIDS artışında bütün dünyanın lideri Türkiye'dir. Türkiye'de AIDS 10 yılda 4.5 kat arttı.

Sünnetli erkeklerin, AIDS’e yakalanma riski daha fazladır.

Oğlan ve kız çocuklarında sünnet derisi darlığı


Oğlan ve kız çocuklarında sünnet derisi darlığı

Bütün çocuklar, dar, geri çekilemeyen cinsel organa kaynaşmış bir sünnet derisi ile doğarlar. Bu normal bir durumdur, ve endişe sebebi değildir. Bazı ana babalar gereksiz yere açıklık yeterince büyük değil diye üzülürler.

Sünnet derisi kesinlikle geri çekilmemelidir. Hazır olduğunda geri gelecektir. Bunun için "doğru" bir yaş yoktur.

Sünnet idrar yolu enfeksiyonu riskini artırırAnne sütü ile beslenme, İYE’lerin önlenmesinde merkezi bir rol oynar. Anne sütü bebekler için doğal bir antibiyotiktir. Araştırmalar anne sütünün idrar yolu enfeksiyonuna karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir.

Sünnet sonrası İYE ile ilgili yapılan bir kaç araştırma, ve cerrahinin olası mevcut İYE’leri kötüleştirme ihtimali, yenidoğan sünnetinin aleyhindeki buluşlardır. Nitekim, İsrail’de yapılan araştırma, sünnet sonrasında İYE oranlarında artma tespit etmiştir.

Sünnet Cinayettir

Türkiye

Sahtekarlığın kol gezdiği bir ülkeden hiç bir sey olmaz ve olmadı da.

Şarlatan Türk doktorları yıllarca çıkarları uğurlarına ülkenin içine edip, çocukların geleceğini kararttılar. İnsanlara söylenilen yalanlar, aynı halının altına saklanmış bir çöplük yığını haline geldi ve artık sağından solundan patlamaktadır. Şarlatan Türk doktorları ve onlara inanan cahiller insanlığın utanç kaynaklarıdırlar.

Bebek Sünneti


Çocuk ne kadar küçük olursa, sünnetin sağlığa zararları daha fazla olacaktır. Sünnet, çocuklukta (özellikle de bebeklikte) yapıldığında çok daha zararlıdır.

İzlanda'da sünnet yasaklanıyor

İzlanda’da 2005'te kız çocuk sünneti yasaklanmıştı. Oğlan çocukların sünnet edilmelerinin yasaklanması parlamentonun gündeminde. Yasa 18 yaşından küçük oğlan çocukları sünnet ettirenlerin 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor.


İzlandalı Parlamenter Silja Dögg Gunnarsdóttir'in sünnet için söyledikleri :

"Bütün çocuklar için aynı kanuna sahip olmalıyız. Eğer kanunlar kız çocukları için sünneti yasaklıyorsa, o zaman oğlan çocukları için de yasaklanmalı. Biz inanç özgürlüğüden değil, çocuk haklarından bahsediyoruz. Yetişkin herkes istediğine inanmakta özgür, ancak çocuk hakları inanç özgürlüğünden daha önemlidir."

Afrika'da Sünnet 1

Sünnetle ilgili olarak sağlık yararlarının hepsi yalandır. Afrikalı çocuk hakları savunucuları Afrika'da sünnet yalanlarıyla mücadele ediyor.

KitaplarNil Gün(Araştırmacı Yazar, “Sünnetle İlgili Yalan ve Gerçekler” kitabının yazarı) ile röportaj

- Yıllar sonra neden sünnet konusunda araştırma yapmaya karar verdiniz?

– Sağlıklı bir insanın bedeninin bir parçasının kesilmesi fikri beni rahatsız ediyordu. Neden sağlıklı bir insanın bir parçası kesiliyor, diye düşünüp araştırmaya başladım.

Afrika'da Sünnet 2


Çocuklarını sünnet geleneğinden koruyan anne- My name is Funda Celik and I am a mother from two sons.
- Benim adım Funda Çelik ve iki oğlan annesiyim.

- I love our Turkish culture. I am in love with the warmth of the people, the Turkish music, the natural manners and especially the Turkish cuisine.
- Türk kültürümüzü seviyorum. İnsanların sıcaklığına, Türk müziğine, doğal davranışlara ve özellikle Türk mutfağına aşığım.

- What I do not like at all is that the boys are being circumcised.
- Hiç sevmediğim şey, oğlanların sünnet edilmesidir.

Genital Frenulumlar

1 - Frenulum of clitoris
2 - Frenulum of labia minora
3 - Frenulum of prepuce of penis

Sünnet Gerçekleri

Bir sorum var! Eğer anneniz bugün yanınıza gelip size şunu söyleseydi, ne hissederdiniz?
Tatlım, kolunu kesmeye karar verdim. Endişelenme! Senin için neyin iyi olduğunu biliyorum.
İşte doktor, ve işte bıçak. Ama...ama....
Üzülme, ikinci bir kolun var, ihtiyacın yok.
Bunun hiç olmayacağını mı düşünüyorsunuz?
Aslında....Kollar için olmasa da, bir benzeri her yıl milyonlarca bebeğin başına geliyor.
Cinsel organlarının yarıya yakını kesiliyor, çünkü dünyanın üçte biri.
Daha iyi gözüktüğünü, daha sağlıklı olduğunu, veya dinen gerekli olduğunu düşünüyor.
Ama gerçekten daha mı iyi görünüyor?
Gerçekten sağlığa yararlı mı?
İnsanlar neden üstderiyi kesiyorlar?
Beni tanıyorsunuz. Ben bir düşünürüm.
İnsan düşüncesini sorgulamayı seviyorum.
Bu yüzden sünnet konusunu açık bir zihin ve kalple sorgulamaya başladım.
Ve inanılmaz şeyler buldum.

Sünneti Savunan Doktorların Hepsi Şarlatandır


Sünneti savunan doktorların hepsi şarlatandır.

Smegmanın sağlıksız olduğunu anlatan sahtekar doktorları dikkate almayın. Çünkü kadınlar erkeklerden dört kat daha fazla smegma üretir.

Frenulumun sağlıksız olduğunu anlatan sahtekar doktorları dikkate almayın. Çünkü kadınlarda iki frenulum var.

Sünnet derisinin sağlıksız olduğunu anlatan sahtekar doktorları dikkate almayın. Çünkü kadınların hem sünnet derisi, hem labia minorası var.

Bir erkeğin genitalinde sahip olduklarının daha fazlası kadınlarda var. Şarlatan doktorlar haklı olsaydı bütün kadınlar sağlıksız olurdu.

İsrail'de Sünnet 1

Sünnet çocuk istismarıdır. İsrail'de sünnet protestolarından fotoğraflar.


ברית מילה פולחן התעללות והטלת מום
Sünnet ritüeli istismar ve sakatlamadır.

ברית מילה פשע פלילי חרפה מוסרית
Sünnet ahlaki rezalet ve suçtur.

עולל חסר ישע חייב להיות מוגן מפני פולחן פיראי
Çaresiz her bebek acımsız ritüelinden korunmalıdır. 

Protect babies from savage ritual.
Bebekleri vahşi ritüellerden koruyun.

Sünnetin Sağlığa Yararları Yalanı

Sünnet operasyonunu yapanlar açısından, “Acaba bu yıl kaç tane sünnet yapacağım? Kaç para kazanacağım? Daha fazla nasıl kazanırım?” düşüncesi hakim. Sünnet yapan doktorlar kariyerlerini ve yaptıklarını savunmak için sünnetin sağlıklı olduğu yalanını sürdürmek zorundalar. Uluslararası tıp dünyasında, etik tıbbi prosedüre hiç uymayan sünnet savunucusu doktorlara şarlatan olarak bakılıyor. Sünnet derisinden beslenen ciddî bir kesim var ve bu kesim çocuğunuzun derisinden kolay kolay vazgeçmeyecek, onu alabilmek için her türlü yolu denemeye, her yalanı söylemeye, satın aldığı her saygın unvanı kullanmaya devam edecektir. Sünnet savunucusu doktorlar sünnete dur demeyecek. Çocukları sakatlamak için büyük paralar kazanıyorlar.

İsrail'de Sünnet 2

İsrail'de çocuklarını sünnet ettirmeyen Yahudi ailelerin sayısı artıyor. Televizyonlarda sünnetin sağlığa zararlı olduğu anlatılıyor. İsrail'de ebeveynlerin birçoğu sünnet geleneğini sorguluyor. Kesmek mi yoksa kesmemek mi? Kesmemek.

Sünnet geleneği ve Yahudiler

Yahudi olmayanlar tarafından anti-semist olarak adlandırıldım. Ama bir Yahudi olarak nasıl olur da sünnete karşı tavır almazdım? Yahudi bebeklere kötülük yapmış olurdum.

Betty Katz Sperlich (Yahudi Hemşire)

Afrika'da Sünnet 3

Afrikalı çocuk hakları savunucuları Afrika'da sünnet yalanlarıyla mücadele ediyor.Danimarka'da sünnet yasaklanıyor

Danimarkalı çocuk hakları savunucusu ve Intact Denmark'ın kurucusu ve başkanı Lena Nyhus.

Mısır ve Ortadoğu Ülkelerinde Sünnet

Halk sağlığı konusunda uzmanlaşmış Mısırlı doktor Seham Abdel Salam, hem kadın sünnetini hem de erkek sünnetini tıbbi olarak gereksiz ve çocuklar için bir ağrı ve travma kaynağı olarak görüyor. Abdel Salam, “Ameliyat sadece gerekli olduğunda yapılmalı” diyor.

Şarlatan Türk Doktorları

Dünya çapında erkeklerin % 70, kadınların %90, memeli hayvanların %100'ü sünnetsizdir. Bütün memelilerin sünnet derisi var. Her normal insan sünnet derisi ile doğar. Sünnet derisi kadınlarda klitorisi korur, erkeklerde ise penisi. Sünnet derisi, insan cinsel anatomisinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Göz kapakları gözleri nasıl korursa, sünnet deriside cinsel organı korur.