Çocuğumu sünnet ettirmemek için nedenler nelerdir?

http://www.sunnetinzararlari.com/2017/05/sunnet-cok-zararl-bir-operasyondur.html


Çocuğumu sünnet ettirmemek için nedenler nelerdir?

1 – Üst-derinin bebeğe bez bağlandığı bu dönemdeki işlevi , penisi tahrişten ve yaralanmalardan korumaktır. Üst-deri glansı idrardan ve dışkıdan korumak için cinsel organa yapışık durumdadır. Sağlam (sünnetsiz) bir çocuğun idrar yolları iltihabı sorununu yaşama olasılığının, sakatlanmış (sünnetli) bir çocuğa göre daha düşük olduğu biliniyor. Eğer üstderi sünnet ile kesilirse, idrar yolları, enfeksiyona daha açık hâle gelir.

2 – Üst-derinin üç işlevi vardır : cinsel işlevi, koruyucu işlevi, ve duyarlılık işlevi. Üst- deriyi kesmek, gözkapağını kesmekten farksızdır. Sünnet penisi inceltir, kısaltır, cinsel zevki azaltır.

Üst-Derisinin Görevleri Nelerdir?

Üst-Deri Nedir? 

Üst-deri özel olarak gelişmiş, duyarlı, işlevsel bir dokunma organıdır. Vücudun başka hiçbir parçası aynı amaca hizmet etmez. Penis derisinin değişmiş bir uzantısı olarak, üstderi, glansı (penis başını) kaplar ve hatta onu aşar, daha sonra kendi üstüne kıvrılarak koronanın tam arkasında yapışma noktasında son bulur. Üstderi bu yüzden, iki katlı bir organdır. Gerçek uzunluğu, dış tabakasının uzunluğunun iki katıdır ve toplam penis kaplamasının (derisinin) %80 kadarıdır

Üst-deri,zengin bir kan-damarı ve sinir uçları merkezidir. Uzunlamasına fiberleri olan yumuşak bir kas tabakası; peripenik kas tabakası ile kaplanmıştır. Bu kas fiberleri sarmallıdır, öyle ki, üriner yolun her türlü kirleticiden optimum korumasını sağlayacak şekilde bir düzen oluşturmuşlardır. Göz kapaklarının altı ya da yanağın içi gibi üstderinin de içi mukoza tabakası ile kaplıdır. İki temel bölüme ayrılır, sırtlı mukoza ve yumuşak mukoza. Yumuşak mukoza penis glansının karşısında durur ve emolyenleri, kayganlaştırıcıları, ve koruyucu antikorları salgılayan ectopic sebaceous bezlerini barındırır. Benzeri bezler gözkapakları ve ağızda da bulunur. Yumuşak mukoza ile bitişik olarak ve üst-derinin hemen arkasında, sırtlı mukoza bulunur. Bu oldukça hassas yapı sıkça plise yapılmış eşmerkezli bantlardan oluşur, tıpkı bir çorabın tepesindeki elastik bantlar gibi. Bu genişleyebilir pliseler, üstderi dudaklarının açılmasına ve kapanmasına yardımcı olur. Sırtlı mukoza üstderiye (sünnet derisi) bilinen özelliği olan uca doğru sivrilen görünümünü kazandırır. Glansın alt kısmında, üst-derinin (sünnet derisinin) bağlanma noktası meatus (idrar deliği)'a doğru yaklaşır ve frenulum adında bir banta benzeyen bağı oluşturur. Bu, dili ağzın tabanına bağlayan frenulum ile eşdeğerdir. Üst-derinin frenulumu onu glansın üzerinde olduğu yerde tutar, ve yumuşak kas fiberleri ile birlikte geri çekilen üst-derinin tekrar normal yeri olan ilerdeki glansın üzerine gelmesini sağlar.

Sünnet Gerçekleri

Bir sorum var! Eğer anneniz bugün yanınıza gelip size şunu söyleseydi, ne hissederdiniz?
Tatlım, kolunu kesmeye karar verdim. Endişelenme! Senin için neyin iyi olduğunu biliyorum.
İşte doktor, ve işte bıçak. Ama...ama....
Üzülme, ikinci bir kolun var, ihtiyacın yok.
Bunun hiç olmayacağını mı düşünüyorsunuz?
Aslında....Kollar için olmasa da, bir benzeri her yıl milyonlarca bebeğin başına geliyor.
Cinsel organlarının yarıya yakını kesiliyor, çünkü dünyanın üçte biri.
Daha iyi gözüktüğünü, daha sağlıklı olduğunu, veya dinen gerekli olduğunu düşünüyor.
Ama gerçekten daha mı iyi görünüyor?
Gerçekten sağlığa yararlı mı?
İnsanlar neden üstderiyi kesiyorlar?
Beni tanıyorsunuz. Ben bir düşünürüm.
İnsan düşüncesini sorgulamayı seviyorum.
Bu yüzden sünnet konusunu açık bir zihin ve kalple sorgulamaya başladım.
Ve inanılmaz şeyler buldum.

Sünnet Travması

Son yıllarda bebeğin daha az acı hissedeceği,yarasının çabuk iyileşeceği,sonradan hatırlamayacağı gibi sebeplerle bebek sünnetinde büyük bir artış var. Fakat bunların hiçbiri doğru değildir. Bebek ne kadar küçük olursa, travmadan zarar görme ihtimali o kadar fazla olacaktır. Anatomi çalışmaları, sinir hücrelerindeki kimyasal değişiklikler ve bebeklerin davranışları konusundaki çalışmalar, bebeklerin acıyı yetişkinlerden daha fazla hissettiklerini kanıtlamıştır.Sünnet, çok acı veren bir operasyondur. Ebeveynlere çocuğa anestezi verileceği, hiçbir acı hissetmeyeceği söyleniyor. Lokal anestezi yapılmasının bile ne kadar acı vereceğinden bahsedilmeden. Acaba lokal ya da genel anestezinin yapılacağının söylenmesi kimi rahatlatıyor? Doktorların ve ebeveynlerin rahatladığı kesin. Anestezi kullanıldığında acıyı azaltıyor fakat tamamen ortadan kaldırmıyor. Ameliyat sonrası da acı henüz geçmeden etkisini yitiriyor. Ayrıca daima etkisi olmadığı gibi,sinirlere ve damarlara da kalıcı zarar verebiliyor. Sünnet sonrası bebeğin nörolojik şok nedeniyle uyuyor görünmesi anestezi yapıldığı izlenimi uyandırabiliyor.

Sünnet Genital Sakatlamadır
Dr. Jennifer Coias (Pediatri)

Bütün memelilerin üst-derisi vardır. Her normal insan üst-deri ile doğar. Üst-deri kızlarda klitorisin glansını korur, erkeklerde ise penisin glansını. Üst-deri, insan cinsel anatomisinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Göz kapakları gözleri nasıl korursa, üst-deride glansı korur.

İsrail'de SünnetMusa Peygamber'in annesi oğlu Musa'yı sünnet etmemeyi seçti. Musa Peygamber'in, Yahudilerin en büyük peygamberi haline getirecek olan şansı, annesinin sünnet geleneğini yerine getirmemiş olmasıydı.

Sünnetin Sağlığa Yararları Yalanı

Sünnet operasyonunu yapanlar açısından, “Acaba bu yıl kaç tane sünnet yapacağım? Kaç para kazanacağım? Daha fazla nasıl kazanırım?” düşüncesi hakim. Sünnet yapan doktorlar kariyerlerini ve yaptıklarını savunmak için sünnetin sağlıklı olduğu yalanını sürdürmek zorundalar. Uluslararası tıp dünyasında, etik tıbbi prosedüre hiç uymayan sünnet savunucusu doktorlara şarlatan olarak bakılıyor. Sünnet derisinden beslenen ciddî bir kesim var ve bu kesim çocuğumuzun derisinden kolay kolay vazgeçmeyecek, onu alabilmek için her türlü yolu denemeye, her yalanı söylemeye, satın aldığı her saygın unvanı kullanmaya devam edecektir. Sünnet savunucusu doktorlar sünnete dur demeyecek. Çocukları sakatlamak için büyük paralar kazanıyorlar.

Sünnet idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır


Anne sütü ile beslenme, İYE’lerin önlenmesinde merkezi bir rol oynar. Anne sütü bebekler için doğal bir antibiyotiktir. Araştırmalar anne sütünün idrar yolu enfeksiyonuna karşı koruyucu etkisi olduğunu göstermiştir.

Sünnet sonrası İYE ile ilgili yapılan bir kaç araştırma, ve cerrahinin olası mevcut İYE’leri kötüleştirme ihtimali, yenidoğan sünnetinin aleyhindeki buluşlardır. Nitekim, İsrail’de yapılan birkaç araştırma, sünnet sonrasında İYE oranlarında artma tespit etmiştir.


Sünnet Çocuk İstismarıdır


Kız çocuklarının sünnet edilmeleri yasa ile yasaklanmışken erkek çocuklarının doğar doğmaz sünnet edilmeleri kabul edilemez. Daha doğuştan kadın erkek eşitliğine aykırı bir davranış sergiliyoruz

Danimarka Çocuk Konseyi Başkanı Charlotte Guldberg

Sünnet Operasyonlarında Hayatlarını Kaybedenler

Her yıl pek çok erkek tıbben gereksiz sünnet operasyonlarında hayatlarını kaybederler. Bu ölümler milyar dolarlık sünnet endüstrisi tarafından saklanır.

KitaplarNil Gün(Araştırmacı Yazar, “Sünnetle İlgili Yalan ve Gerçekler” kitabının yazarı) ile röportaj

- Yıllar sonra neden sünnet konusunda araştırma yapmaya karar verdiniz?

– Sağlıklı bir insanın bedeninin bir parçasının kesilmesi fikri beni rahatsız ediyordu. Neden sağlıklı bir insanın bir parçası kesiliyor, diye düşünüp araştırmaya başladım.