Sünnet Kararınızı Bilerek Verin
Sünnetin bir çocuk istismarı olduğunu biliyor musunuz?

Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı

End male genital mutilation.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.

Link 1: http://www.sunnetinzararlari.com/2018/12/sunnet-cocuk-istismaridir-2.html

Link 2: http://www.sunnetinzararlari.com/2019/07/sunnet-cocuk-istismaridir-3.html

Link 3: http://www.sunnetinzararlari.com/2019/08/sunnet-cocuk-istismaridir-3.html

Link 4: http://www.sunnetinzararlari.com/2019/10/sunnet-cocuk-istismardr-4.html

Link 5: http://www.sunnetinzararlari.com/2020/01/sunnet-cocuk-istismardr-5.html


Bazı doktorlar neden sünneti savunur?

Sünnet operasyonunu yapanlar açısından, “Acaba bu yıl kaç tane sünnet yapacağım? Kaç para kazanacağım? Daha fazla nasıl kazanırım?” düşüncesi hakimdir. Sünnet yapan doktorlar kariyerlerini ve yaptıklarını savunmak için sünnetin sağlıklı olduğu yalanını sürdürmek zorundalar. Uluslararası tıp dünyasında, etik tıbbi prosedüre hiç uymayan sünnet savunucusu doktorlara şarlatan olarak bakılıyor. Doktorların, hastanelerin, sünnetçilik mesleğini yapanların ekonomik çıkarları; sünnet vahşetinin devam etmesini sağlıyor.

Sünnet sağlığa zararlıdır. Sünnet derisini kesmek gözkapağını kesmekten farksızdır. Sünnet yapmaya devam eden doktorlar sadece çocuklara zarar vermekle kalmamakta aynı zamanda tıp mesleğinin dürüstlüğüne de zarar vermektedir.

George C. Denniston, Doctors Opposing Circumcision (Sünnete Karşı Doktorlar) kurucusu ve başkanıdır. Princeton Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu mezunudur. Washington Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'dan emekli profesördür.

Link:  http://www.sunnetinzararlari.com/2018/09/organizasyonlar.html


Sağlıklı her erkek ve kadın sünnet derisi (foreskin) ile doğar. Sünnet derisi kadınlarda klitorisi korur, erkeklerde ise penisi. Sünnet derisi, insan cinsel anatomisinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Göz kapakları gözleri nasıl korursa, sünnet deriside cinsel organı korur.

Link: http://www.sunnetinzararlari.com/2017/05/ust-derisinin-gorevleri-nelerdir.html


Sünnet derisinin bebeğe bez bağlandığı bu dönemdeki işlevi, penisi tahrişten ve yaralanmalardan korumaktır. Sünnet derisi penis başını idrardan ve dışkıdan korumak için cinsel organa yapışık durumdadır. Sağlam (sünnetsiz) bir çocuğun idrar yolları iltihabı sorununu yaşama olasılığının, sakatlanmış (sünnetli) bir çocuğa göre daha düşük olduğu biliniyor. Eğer sünnet derisi sünnet ile kesilirse, idrar yolları enfeksiyona daha açık hâle gelir.

Sünnet, normalde bir iç organ olan penis başını, kalıcı biçimde bir dış organ haline getirir. Göz için göz kapakları neyse, penis için de sünnet derisi odur. Nasıl ki, gözkapakları olmadan gözün daha temiz olması ve dış etkilerden korunması mümkün değilse, penis için de aynısı geçerlidir. Koruyucu olan sünnet derisinin kaybedilmesi, penisi kire ve bakterilere açık duruma getirir. Sünnet hijyenik değildir.


Son yıllarda bebeğin daha az acı hissedeceği,yarasının çabuk iyileşeceği,sonradan hatırlamayacağı gibi sebeplerle bebek sünnetinde büyük bir artış var. Fakat bunların hiçbiri doğru değildir. Bebek ne kadar küçük olursa, travmadan zarar görme ihtimali o kadar fazla olacaktır. Anatomi çalışmaları, sinir hücrelerindeki kimyasal değişiklikler ve bebeklerin davranışları konusundaki çalışmalar, bebeklerin acıyı yetişkinlerden daha fazla hissettiklerini kanıtlamıştır.

Link: http://www.sunnetinzararlari.com/2017/05/sunnet-travmasi.html


Gözyaşı gözü nasıl koruyorsa, smegmada genitali korur.

Sünnet derisi Smegma üretir. Smegma temizdir, kirli değildir, faydalıdır ve gereklidir. Bu sıvının antibakteriyel ve antiviral özellikte oluşu genitali temiz ve sağlıklı tutar.

Sağlıklı her erkek ve kadının genitalinde smegma oluşur. Erkeklerde, smegma üretilir ve penisi koruyan sünnet derisi altında toplanır; kadınlarda, klitorisi koruyan sünnet derisi etrafında ve vajinayı koruyan labia kıvrımlarında toplanır. Her iki cinsiyette smegma üretir. Kadınlar, erkeklerden dört kat daha fazla smegma üretir. Gözyaşı gözü nasıl koruyorsa, smegmada genitali korur. Sünnetli erkeklerde smegma yoktur.

Link : http://www.sunnetinzararlari.com/2017/04/smegma-nedir.html


Sünnetin AIDS’i önlediği yalandır. Sünnetli erkeklerin, AIDS’e yakalanma riski daha fazladır. Afrika'da insanlar şarlatan doktorların yalanlarına inanmaması için bilgilendiriliyor.

Link 1: http://www.sunnetinzararlari.com/2018/03/sunnetli-erkeklerin-aidse-yakalanma.html

Link 2: http://www.sunnetinzararlari.com/2016/03/afrikada-sunnet.html


İsrail ve Amerika'da giderek daha çok Yahudi anne-baba oğullarını sağlam (sünnetsiz) tutuyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Alicia Silverstone, oğlu Bear'ı sünnet etmemeyi seçti. Oğlunu tıbbi, ahlaki ve cinsel nedenlerden dolayı korumayı seçtiğini söyledi.


Ortadoğu ve Afrika’da milyonlarca kız çocuğunun sünnet edildiği haberlerini okuduğunuzda nasıl dehşete düştüğünüzü hatırlayın. Dünya genelinde pek çok ülkede insanlar hem erkek hem de kadın sünneti konusunda dehşete düşüyorlar.

Dünya genelinde erkek ve kadınların çoğunluğu sünnetin sağlığa zararlı olduğunu bilir. Dünya çapında erkeklerin % 70, kadınların %90'ı sünnetsizdir.


Sünnet gereksiz, zararlı, genital sakatlamadır. Your Whole Baby'in bir billboardu.

Circumcision (Sünnet) :
Unnecessary (Gereksiz)
Harmful (Zararlı)
Genital Mutilation (Genital Sakatlama)


Foreskin is not a birth defect.
Sünnet derisi bir doğum kusuru değildir.

Dünya genelinde çocuk hakları savuncuları sünnetin yasaklanması için mücadele etmektedir.

Link: http://www.sunnetinzararlari.com/2019/03/sunnet-cocuk-haklar-ihlalidir.html


Sünnet olmamış erkek çocuklar toplumsal dışlanmaya maruz kalırlar mı, kendilerini ötekileştirilmiş hissederler mi?

Eğer bugünkü bilincinizle, kız çocuklarının sünnet edildiği 30 ülkede yaşamak zorunda kalsaydınız toplum baskısı nedeniyle kız çocuklarınızı sünnet ettirir miydiniz? İnsanlar çıplak gezmezler. Penis ve vajina, insanların en az gördükleri yeridir. Senden olmayanı dışlamak, ötekileştirmek toplumsal bir hastalıktır. Penisi ve vajinası için dışlamazsa ırkı için, cinsiyeti için, dini için, mezhebi için, dış görünüşü için, giyimi için dışlar. Türkiye'deki Yahudiler sünnetsiz olduğu için mi dışlandı?

İnternet sayesinde insanlar aydınlanıyor ve çocuklarını sünnet ettirmeyen ailelerin sayısı artıyor. Her şeyin başında sünnet geleneğinin yetiştiği bataklık olan cehalet kuruyor artık. Hala çocuklarını sünnet ettiren aileler olabilir. Bilgi çağında cahil kalmak sadece bir tercihtir.

Akıllı ana-babalar kalplerinin sesini dinlerler ve çocuklarını zarardan korumak isteyen içgüdülerine güvenirler. Çağların tecrübesi bize öğretmiştir ki, bebekler en iyi gelişmelerini güvenli sevgi, şefkat, saygı, kabul edilme, besleme, ve sıcaklık ortamında sağlarlar. Bir bebeğin etini kesmek, bu güveni yıkar.

Link: http://www.sunnetinzararlari.com/2017/05/cocugumu-sunnet-ettirmemek-icin.html


Sünnet Gerçekleri Video