Afrika'da Sünnet

Sünnetle ilgili olarak sağlık yararlarının hepsi yalandır. Afrikalı çocuk hakları savunucuları Afrika'da sünnet yalanlarıyla mücadele ediyor.


Resist lies of child circumcision.
Circumcision never prevent HIV.
Use condoms.
Respect the rights of children.


Çocuk sünnetinin yalanlarına diren.
Sünnet asla HIV'i önlemez.
Prezervatif kullan.
Çocuk haklarına saygı göster.

The VMMC Experience Project
We demand banning of child circumcision in fight against HIV.


The VMMC Experience Project
Biz HIV ile mücadelede çocuk sünnetinin yasaklanmasını istiyoruz.
Resist lies of circumcision.
Sünnetin yalanlarına diren.

Circumcision never prevent HIV.
Sünnet, HIV'i asla engellemez.

Only condoms prevent HIV, STIS and unwanted pregnancies.
Sadece prezervatifler HIV, STIS ve istenmeyen gebelikleri önler.


Circumcision cannot prevent HIV/STIS.
Sünnet HIV / STIS'i önleyemez.

It's torture and crime against children.
Bu çocuklara karşı işkence ve suçtur.

Ban circumcision promotes condoms to end HIV.
Sünnet yasağı, HIV'i sona erdirmek için prezervatifi teşvik eder.

Use condoms to prevent HIV/STIS & unwanted pregnancies.
HIV / STIS ve istenmeyen gebelikleri önlemek için prezervatif kullanın.

Why are circumcised men die of AIDS?
Sünnetli erkekler neden AIDS'ten ölüyor?

Resist lies of male circumcision.
Erkek sünnetinin yalanlarına diren.The VMMC Experience Project holds first worldwide day of genital autonomy in Africa Kenya.
The VMMC Experience Project, Afrika Kenya'da dünya çapında ilk genital özerklik gününü gerçekleştirdi.

Protect children against violence of circumcision.
Çocukları sünnet şiddetine karşı koruyun.

Say no to child circumcision.
Çocuk sünnetine hayır deyin.


Stop circumcising Africa.
Afrika'yı sünnet etmeyi durdur.

Stop cutting babies.
Bebekleri kesmeyi durdur.