Afrika'da Sünnet

Sünnetle ilgili olarak sağlık yararlarının hepsi yalandır. Afrikalı çocuk hakları savunucuları Afrika'da sünnet yalanlarıyla mücadele ediyor.


Resist lies of child circumcision.
Circumcision never prevent HIV.
Use condoms.
Respect the rights of children.


Çocuk sünnetinin yalanlarına diren.
Sünnet asla HIV'i önlemez.
Prezervatif kullan.
Çocuk haklarına saygı göster.

The VMMC Experience Project
We demand banning of child circumcision in fight against HIV.


The VMMC Experience Project
Biz HIV ile mücadelede çocuk sünnetinin yasaklanmasını istiyoruz.
Resist lies of circumcision.
Sünnetin yalanlarına diren.

Circumcision never prevent HIV.
Sünnet, HIV'i asla engellemez.

Only condoms prevent HIV, STIS and unwanted pregnancies.
Sadece prezervatifler HIV, STIS ve istenmeyen gebelikleri önler.


Circumcision cannot prevent HIV/STIS.
Sünnet HIV / STIS'i önleyemez.

It's torture and crime against children.
Bu çocuklara karşı işkence ve suçtur.

Ban circumcision promotes condoms to end HIV.
Sünnet yasağı, HIV'i sona erdirmek için prezervatifi teşvik eder.

Use condoms to prevent HIV/STIS & unwanted pregnancies.
HIV / STIS ve istenmeyen gebelikleri önlemek için prezervatif kullanın.

Why are circumcised men die of AIDS?
Sünnetli erkekler neden AIDS'ten ölüyor?

Resist lies of male circumcision.
Erkek sünnetinin yalanlarına diren.The VMMC Experience Project holds first worldwide day of genital autonomy in Africa Kenya.
The VMMC Experience Project, Afrika Kenya'da dünya çapında ilk genital özerklik gününü gerçekleştirdi.

Protect children against violence of circumcision.
Çocukları sünnet şiddetine karşı koruyun.

Say no to child circumcision.
Çocuk sünnetine hayır deyin.


World AIDS day 2019.
Dünya AIDS günü 2019.

Theme. Communities make a difference.
Konu. Topluluklar fark yaratır.

Power to the people.
İnsanlara güç.

Resist child circumcision.
Çocuk sünnetine diren.

Circucision is a scam.
Sünnet bir aldatmacadır.World AIDS Day.
Dünya AIDS Günü.

Respect rights of children.
Çocukların haklarına saygı göster.

Say no to child circumcision.
Çocuk sünnetine hayır deyin.


World AIDS day.
Dünya AIDS Günü.

Use condoms to prevent HIV/unwanted pregnancies.
HIV / istenmeyen gebelikleri önlemek için prezervatif kullan.

Ban child circumcision.
Çocuk sünnetini yasakla.
Say no to child genital mutilation.
Circumcision is a crime against children.
Circucision never prevent HIV/AIDS. It's big lie.
Use condom for HIV/STIs prevention and prevention of unwanted pregnancies.
Ban child circumcision.

Çocuk genital sakatlamasına hayır deyin.
Sünnet çocuklara karşı bir suçtur.
Sünnet asla HIV / AIDS'i engellemez. Büyük yalan.
HIV / STIs'in önlenmesi ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi için prezervatif kullan.
Çocuk sünnetini yasakla.