Sünnet Derisinin Görevleri Nelerdir?

Sünnet, normalde bir iç organ olan glansı, kalıcı biçimde bir dış organ haline getirir. Göz için göz kapakları neyse, penis için de sünnet derisi odur. Nasıl ki, gözkapakları olmadan gözün daha temiz olması ve dış etkilerden korunması mümkün değilse, penis için de aynısı geçerlidir. Koruyucu olan sünnet derisinin kaybedilmesi, penisi kire ve bakterilere açık duruma getirir. Sünnet hijyenik değildir.


Sağlıklı her erkek ve kadın sünnet derisi (foreskin) ile doğar.


Every mammal on this planet is born with a foreskin - including HUMAN FEMALES.

Bu gezegendeki her memeli bir sünnet derisiyle doğar - İNSANLARIN DİŞİLERİ dahil.

On females the foreskin is clitoral hood, which keeps the clitoris soft, moist and sensitive: in other words functional.

Kadınlarda, sünnet derisi klitorisi yumuşak, nemli ve hassas tutan klitoral başlıktır: diğer bir deyişle fonksiyonel.


FORESKIN
SÜNNET DERİSİ


Found on all mammals.
Bütün memelilerde bulunur.

Has 16 important functions.
16 önemli fonksiyona sahiptir.

Essential for normal penile function.
Normal penis fonksiyonu için gereklidir.

Is an organ, not "extra skin."
Bir organdır, "fazla deri" değil.Bütün memelilerin sünnet derisi var.
Üst-deri (Latince: Preputium, İngilizce:Foreskin)

Resimde glanslar mor renk, üst-deriler pembe olarak gösterilmiştir.  

Her normal insan üst-deri(sünnet derisi) ile doğar. Üst-deri kadınlarda klitorisin glansını korur, erkeklerde ise penisin glansını. Üst-deri, insan cinsel anatomisinin önemli bir parçası olarak işlev görür. Göz kapakları gözleri nasıl korursa, üst-deride glansı korur.

Sünnet Çok Zararlıdır

Üst-Deri Nedir? 

Üst-deri özel olarak gelişmiş, duyarlı, işlevsel bir dokunma organıdır. Vücudun başka hiçbir parçası aynı amaca hizmet etmez. Penis derisinin değişmiş bir uzantısı olarak, üstderi, glansı (penis başını) kaplar ve hatta onu aşar, daha sonra kendi üstüne kıvrılarak koronanın tam arkasında yapışma noktasında son bulur. Üstderi bu yüzden, iki katlı bir organdır. Gerçek uzunluğu, dış tabakasının uzunluğunun iki katıdır ve toplam penis kaplamasının (derisinin) %80 kadarıdır

Üst-deri,zengin bir kan-damarı ve sinir uçları merkezidir. Uzunlamasına fiberleri olan yumuşak bir kas tabakası; peripenik kas tabakası ile kaplanmıştır. Bu kas fiberleri sarmallıdır, öyle ki, üriner yolun her türlü kirleticiden optimum korumasını sağlayacak şekilde bir düzen oluşturmuşlardır. Göz kapaklarının altı ya da yanağın içi gibi üstderinin de içi mukoza tabakası ile kaplıdır. İki temel bölüme ayrılır, sırtlı mukoza ve yumuşak mukoza. Yumuşak mukoza penis glansının karşısında durur ve emolyenleri, kayganlaştırıcıları, ve koruyucu antikorları salgılayan ectopic sebaceous bezlerini barındırır. Benzeri bezler gözkapakları ve ağızda da bulunur. Yumuşak mukoza ile bitişik olarak ve üst-derinin hemen arkasında, sırtlı mukoza bulunur. Bu oldukça hassas yapı sıkça plise yapılmış eşmerkezli bantlardan oluşur, tıpkı bir çorabın tepesindeki elastik bantlar gibi. Bu genişleyebilir pliseler, üstderi dudaklarının açılmasına ve kapanmasına yardımcı olur. Sırtlı mukoza üstderiye (sünnet derisi) bilinen özelliği olan uca doğru sivrilen görünümünü kazandırır. Glansın alt kısmında, üst-derinin (sünnet derisinin) bağlanma noktası meatus (idrar deliği)'a doğru yaklaşır ve frenulum adında bir banta benzeyen bağı oluşturur. Bu, dili ağzın tabanına bağlayan frenulum ile eşdeğerdir. Üst-derinin frenulumu onu glansın üzerinde olduğu yerde tutar, ve yumuşak kas fiberleri ile birlikte geri çekilen üst-derinin tekrar normal yeri olan ilerdeki glansın üzerine gelmesini sağlar.

Penis Üst-Derisinin Görevleri Nelerdir?

Üst-derinin pek çok duyusal, koruyucu, ve cinsel işlevi vardır.
  • Koruyucu: Göz kapakları gözleri nasıl korursa, üst-deri de glansı korur ve onu nemli, yumuşak ve duyarlı tutar. Aynı zamanda ortalama ısıyı, pH dengesini ve temizliği sağlar. Glansın kendisi (penis başı) sebaceous bezlerini (derimizi nemlendiren sebum veya yağ maddesini üreten bezler) bulundurmaz. Glansın yüzeyini sağlıklı tutan sebumu üstderi üretir.
  • Bağışıklık Sistemindeki Görevi: Bütün vücut deliklerini çevreleyen mukoz zarlar, vücudun ilk savunma duvarıdır. Üstderideki bezler, lizozim gibi antibakteriyel ve antiviralleri üretirler. Lizozim aynı zamanda göz yaşlarında ve anne sütünde de bulunur. Özelleşmiş epitelyal Langerhans hücreleri, bağışıklık sisteminin bir parçası olarak, üstderinin dış yüzeyinde bolca bulunurlar. Üst derinin mukozal kaplamasında bulunan plazma hücreleri, enfeksiyona karşı mücadele eden antikorlarları, yani immunoglobinleri salgılarlar.
  • Erojen Duyarlılık: Üst-deri parmak uçları, ya da dudaklar kadar duyarlıdır. Özelleşmiş sinir alıcılarından, penisin başka hiçbir yerinde olmadığı kadar çok sayıda ve çeşidini barındırırlar. Bu özelleşmiş sinir alıcıları hareketi, sıcaklıklardaki çok küçük değişiklikleri ve yüzeydeki hassas değişiklikleri algılayabilirler.
  • Sertleşme Sırasında Penisi Kaplama: Serleştiğinde penis gövdesi daha uzun ve kalın olur. İki katlı üst-deri tabakası, büyüyen bu organı içine alacak gerekli deri yüzeyini sağlar. Böylece penis derisi yumuşak ve rahat bir şekilde gövde ve glans üzerinde kayabilir.
  • Kendi-kendini Uyaran Cinsel İşlevi: Üst-derinin iki katlı kılıfı, penis gövde derisinin, penis gövdesi üzerinde ileri geri kaymasını sağlar. Normalde üstderi penisin başladığı yere kadar tamamen çekilebilir ve ayrıca glansın ilerisine de çekilebilir. Bu geniş hareket mesafesi penis, frenulum, üstderi, ve glanstaki orgazmik tetikleyicilerin uyarılma şeklidir.
  • İlişki Sırasında Cinsel İşlevler: Üstderinin görevlerinden biri, iki cinsin ilişki sırasında mukozal yüzeylerinin birbiri üzerinde hareket etmesini sağlamaktır. Üstderi penisin kendi hareketli, yağlı kılıfı içersinde vajina içine girip çıkmasını sağlar. Dolayısıyla dişi, erkeğin sünnet derisi eksik olduğu zamanki gibi sürtünme sonucu değil, hareket eden basınç ile uyarılır.
  • Üstderi, glansı içine alıp onu bir iç organ haline getirerek, erkek ve kadın arasındaki samimiyeti artırırCinsel ilişki tecrübesi, erkeğin bir iç organı olan glans, üstderi geri çekilip, kadının cinsel organı ile temas ettiğinde arttırılır.
Üstderinin henüz bilinmeyen veya anlaşılamayan işlevleri olabilir. Avrupalı bilimciler, bazal epidermal hücrelerinde estrojen alıcılarını henüz yeni keşfetmişlerdir.  University of Manchester’daki araştırmacılar, insan üst-derisinin apokrin bezleri içerdiğini keşfettiler. Bu özelleşmiş bezler feremon denilen doğanın kimyasal habercilerini üretiyorlar. Üstderinin bu özelliklerini ve oynadığı rolü anlayabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.


Bir Parçacık " denilen, 104 Santimetrekare 


Pek çok insan sünnetin sonuçlarını "ufak bir parça" diye adlandırarak inkar eder. Oysa bir yeni doğandan, çocuktan veya herhangi bir insandan herhangi bir vücut parçasını kesip kopartmak, "bir parçacık" diye adlandırılamaz. İnsanların anlamakta güçlük çektikleri şey,  sünnet derisinin (prepus) bir yetişkinde büyük bir deri parçası haline geldiğidir. Dr. John Taylor tarafından 1996'da yayınlanan bir araştırmada, sünnet derisinin sinir uçlarıyla yüklü, oldukça erojen bir bölge olduğu gösterilmiştir. 
Soldaki çizim, sağlam (sünnet edilmemiş) bir yetişkin penisini göstermektedir. Penisin başı sünnet derisi açıklığından görülmektedir. Ne var ki, penis başının büyük bir kısmı, koruyucu sünnet derisinin altındadır.
Çocuk sünnetinde kaybolan potensiyel erojen doku miktarını, yetişkin sünnetinde çıkarılan doku miktarını hesaplayarak tahmin edebiliriz.

Bu resimler penisin sünnet edilişini penisin altından bakarak göstermektedir
   


Üstte:  Ortalama bir erkek yetişkinde, sünnet derisinin uzunluğu dairesel çizgiden tepeye kadar yaklaşık olarak 4 cm (1½ inç), çevresi ise 13 cm'dir (5 inç) . 

Aşağıda: Sünnet derisi iki tabakadan oluşur : Epidermal dokudan oluşan dış tabaka (vücudun geri kalanında olduğu gibi) ve mukozal dokudan (göz kapağının içi, ağız ve vajinada bulunan doku)  oluşan iç tabaka. Her bir tabaka yaklaşık 4 cm uzunluğundadır. Eğer düz bir şekle getirilebilirse (sağda) ortalama erkek sünnet derisi yaklaşık olarak  8cm x 13cm boyutlarında olurdu ki bu da 104 santimetrekareye karşılık gelir. Werker, et al tarafından 1998'de yayınlanan araştırma , iki erkek yetişkinin sünnet derisi boyutlarının sırasıyla   60cm² ve  90cm²'ye karşılık geldiğini kanıtlamıştır.  
Üstte: Dr. Taylor'un araştırması, sünnet edilen bir erkek çocuğunun gelecekteki penis yüzey derisinin yaklaşık olarak % 51 'ini kaybettiğini kanıtlamaktadır.

Sünnet, cinsel ilişki sırasında zevk duyusunu beyne gönderecek olan sinir ve sinir uçlarını da tahrip eder. Nöroanatomist Dr. Ashley Montagu, 25 sent büyüklüğündeki "normal" bir insan derisinin 3.66 metre uzunluğunda sinir, ve 50'den fazla sinir ucu içerdiğini belirtmektedir*  Sağdaki çizim sünnet ile yetişkin bir erkeğin yaklaşık olarak 73.2 metre sinir, ve 1000'den fazla sinir ucundan mahrum kaldığını göstermektedir. Dr. Taylor'un araştırması, sünnet derisinin normal deriden daha fazla sinir yüklü olduğunu gösterdiği için, sünnet edilmiş erkeğin 1000'den fazla sinir ucunu kaybettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
  Montagu A., Matson F. The Human Connection. NY: McGraw Hill 1979
Üstte: Bir erkek sünnet derisi yaklaşık 15 adet Amerikan 25 sentini rahatlıkla içine alabilecek büyüklüktedir.

Sünnet tıbben zararlıdır

1 - Sünnet, çok acı veren bir operasyondur!
2 - Üstelik bebekler ve çocuklar, genelde lokal anestezi ile sünnet edilirler ve bu onlara daha çok acı verir. Bebekler, çektikleri acıyı dile getiremez.
3 - Koruyucu üst-derinin kesilmesi, penis başını (glans) hissizleştirir.
4 - Üst-derinin kesilmesi, orada bulunan zengin sinir ağını yok etmek anlamına gelir.
5 - Sünnet, geride kalan derinin hareket kabiliyetini azaltır.
6 - Sünnet, penisin doğal şeklini bozar.
7 - Sünnet, normalde bir İç organ olan glansı, kalıcı biçimde bir dış organ haline getirir.
8 - Sünnet, kan dolaşımına zarar verir.
9 - Sünnet, gelişen beyne zarar verir ve acı eşiğini düşürür.
10 - Sünnet hijyenik değildir.
11 - Göz için göz kapakları neyse, penis için de üst-deri odur. Nasıl ki, gözkapakları olmadan gözün daha temiz olması ve dış etkilerden korunması mümkün değilse, penis için de aynısı geçerlidir. 

12 - Koruyucu olan üst-derinin kaybedilmesi, penisi kire ve bakterilere açık duruma getirir.
13 - Sünnet, çocuk gelişimine zarar verir.
14 - Sünnet, insan ve hasta haklarının ihlalidir. 


Kaynaklar:
http://www.noharmm.org/
http://www.sunnetbilgi.com/sunnetle_kaybedilenler1.htm

http://www.drmomma.org/2010/01/basic-care-of-intact-child.html
http://www.cirp.org/news/Mothering1997/
http://www.mothersagainstcirc.org/fleiss.html
http://sunnetbilgi.com/sunnet-hakkinda-bir-gorus/