Sünnete Karşı Anneler

Dünya genelinde çok sayıda anne sünnete "HAYIR" diyor.Circumcision is cruelty to boys.
Sünnet, oğlanlara acımasızlıktır.


Circumcision: History's greatest medical fraud.
Sünnet: Tarihin en büyük tıbbi sahtekarlığı.

Stop Circumcision!
Stop Quackery!
Stop Torture!
Stop Abuse!

Sünneti durdur!
Şarlatanlığı durdur!
İşkenceyi Durdur!
İstismarı Durdur!

Circumcision removes 16+ function.
Sünnet 16 işlevi kaldırır.


Circumcision is rape.
Sünnet tecavüzdür.


Protected by law.
(Klitoris) yasalarla korunmaktadır.

Equal rights for boys.
Oğlanlar için eşit haklar.


Foreskin is not a birth defect.
Sünnet derisi bir doğum kusuru değildir.


Circumcision is sexual mutilation.
Sünnet, cinsel sakatlanmadır.


Circumcision history's greatest medical fraud.
Sünnet tarihin en büyük tıbbi sahtekarlığı.


Real women protect babies.
Gerçek kadınlar bebekleri korur.


Babies are born with 2 things: foreskin & human rights.
Bebekler iki şeyle doğar: sünnet derisi ve insan hakları.


Foreskin is not a birth defect.
Sünnet derisi bir doğum kusuru değildir.


Circumcision harms humans.
Sünnet insanlara zarar verir.


If I was born a boy in 1981 my mother would have protected me from the horror of routine infant circumcision! Just like she protect my brother in 1986. I would have remained whole just like my dad, my uncles, my cousins + my grandfather! She protected me just like I protect my son born May 16 14 !

1981 yılında bir oğlan olarak doğsaydım, annem beni rutin bebek sünnetinin dehşetinden koruyacaktı! Tıpkı 1986’da erkek kardeşimi koruduğu gibi. Babam, amcam, kuzenlerim ve büyükbabam gibi bütün kalacaktım! Tıpkı beni 16 Mayıs'ta doğmuş oğlumu koruduğum gibi korudu!


If I was born a boy in 1974, my parents would've had me circumcised without my consent, like every male in our family. I broke that cycle with my son.

1974'te bir oğlan olarak doğsaydım, ailem beni, ailemizdeki her erkek gibi, benim rızam olmadan sünnet ettirirdi. Bu döngüyü oğlumla kırdım.

My mom broke the cycle and left my body whole. Thanks mom.

Annem döngüyü kırdı ve vücudumu bütün bıraktı. Teşekkürler anne.


NOCIRC'in billboardu.

Babies are born perfect.  Today's parents say NO to circumcision.
Bebekler mükemmel doğar. Bugünün ebeveynleri sünnete HAYIR diyor.