Sünnet ve Laiklik

Cumhuriyetimiz laik bir cumhuriyettir. Herkes kendi dininde serbesttir. On sekiz yaşını geçtikten sonra arzu eden bir erkek din için sünnet edilmesini isteyebilir ve sünnet olsun buna hiçbir itirazım yok. Ancak masum çocuklara din perdesi altında ıstırap çektirmemeli. On sekiz yaşına kadar hiçbir çocuğa sünnet ameliyesi yapılmasına müsaade etmemeli.

Ord. Prof. Op. Dr. Cemil Topuzlu (Cerrah)

30 Kasım 1934