Sünnet Çocuk İstismarıdır

Sünnet çocuk istismarıdır. Dünya genelinde çocuk hakları savunucularının yaptığı protestolar.


George C. Denniston, Doctors Opposing Circumcision (Sünnete Karşı Doktorlar) kurucusu ve başkanıdır. Princeton Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu mezunudur. Washington Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'dan emekli profesördür.

Amerika

Circumcision is unnecessary and harmful.
Sünnet gereksiz ve zararlıdır.


I am Jewish. I am harmed by circumcision. Intact genitals are a human right.
Ben yahudiyim. Sünnetten zarar görüyorum. Sağlam (sünnetsiz) genital bir insan hakkıdır.


Circumcision is cruelty to boys.
Sünnet, oğlanlara acımasızlıktır.


Circumcision is rape. 
Sünnet tecavüzdür.


Equal rights for boys.
Oğlanlar için eşit haklar.


Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı

 

Infant circumcision is evil.
Bebek sünneti kötüdür.Jewish mothers have Jewish babies. No circumcision necessary.
Yahudi annelerin Yahudi bebekleri var. Sünnete gerek yok.Babies are born with 2 things: foreskin & human rights.
Bebekler iki şeyle doğar: sünnet derisi ve insan hakları.


Real women protect babies.
Gerçek kadınlar bebekleri korur.


Foreskin is not a birth defect.
Sünnet derisi bir doğum kusuru değildir.Circumcision: History's greatest medical fraud.
Sünnet: Tarihin en büyük tıbbi sahtekarlığı.Real heroes don't cut babies.
Gerçek kahramanlar bebekleri kesmez.

Protect baby penis.
Bebek penisini koruyun.Sünnet gereksiz, zararlı, genital sakatlamadır. Your Whole Baby'in bir billboardu.
Circumcision (Sünnet) :
Unnecessary (Gereksiz)
Harmful (Zararlı)
Genital Mutilation (Genital Sakatlama)İsrail
Protect babies from savage ritual.
Bebekleri vahşi ritüellerden koruyun.
פשע פולחן פסיכופטי
Psychopathic criminal ritual.
Psikopatik suç ritüelli. 


Almanya

Zwangs beschneidung
kindes misshandlung 

Zorla sünnet 
çocuk istismarıAfrika


Resist lies of circumcision.
Sünnetin yalanlarına diren.

Circumcision never prevent HIV.
Sünnet, HIV'i asla engellemez.

Only condoms prevent HIV, STIS and unwanted pregnancies.
Sadece prezervatifler HIV, STIS ve istenmeyen gebelikleri önler.

Circumcision cannot prevent HIV/STIS.
Sünnet HIV / STIS'i önleyemez.

It's torture and crime against children.
Bu çocuklara karşı işkence ve suçtur.


Ban circumcision promotes condoms to end HIV.
Sünnet yasağı, HIV'i sona erdirmek için prezervatifi teşvik eder.
Hollanda

Condoms prevents HIV. NOT Circumcision!
Prezervatif HIV'i önler. Sünnet DEĞİL!