Sünnet Çocuk İstismarıdır


Circumcision is cruelty to boys.
Sünnet, oğlanlara acımasızlıktır.
Circumcision is rape. 
Sünnet tecavüzdür.


Babies are born with 2 things: foreskin & human rights.
Bebekler iki şeyle doğar: sünnet derisi ve insan hakları.


Equal rights for boys.
Oğlanlar için eşit haklar.


Circumcision: History's greatest medical fraud.
Sünnet: Tarihin en büyük tıbbi sahtekarlığı.

Stop Circumcision!
Stop Quackery!
Stop Torture!
Stop Abuse!

Sünneti durdur!
Şarlatanlığı durdur!
İşkenceyi Durdur!
İstismarı Durdur!

Circumcision removes 16+ function. 

Sünnet 16 işlevi kaldırır.


Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur. 

Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı


Circumcision is unnecessary and harmful.
Sünnet gereksiz ve zararlıdır.


I am Jewish. I am harmed by circumcision. Intact genitals are a human right.
Ben yahudiyim. Sünnetten zarar görüyorum. Sağlam (sünnetsiz) genital bir insan hakkıdır.

 

Infant circumcision is evil.
Bebek sünneti kötüdür.Jewish mothers have Jewish babies. No circumcision necessary.
Yahudi annelerin Yahudi bebekleri var. Sünnete gerek yok.Real women protect babies.
Gerçek kadınlar bebekleri korur.


Foreskin is not a birth defect.
Sünnet derisi bir doğum kusuru değildir.Real heroes don't cut babies.
Gerçek kahramanlar bebekleri kesmez.

Protect baby penis.
Bebek penisini koruyun.

Protect babies from savage ritual.
Bebekleri vahşi ritüellerden koruyun.
פשע פולחן פסיכופטי
Psychopathic criminal ritual.
Psikopatik suç ritüelli. Zwangs beschneidung
kindes misshandlung 

Zorla sünnet 
çocuk istismarı