Çocuk hakları ve cinsiyet eşitliği

Kız çocuklarının sünnet edilmeleri yasa ile yasaklanmışken, oğlan çocuklarının doğar doğmaz sünnet edilmeleri kabul edilemez. Daha doğuştan kadın erkek eşitliğine aykırı bir davranış sergiliyoruz.

Charlotte Guldberg


Bütün çocuklar için aynı kanuna sahip olmalıyız. Eğer kanunlar kız çocukları için sünneti yasaklıyorsa, o zaman oğlan çocukları için de yasaklanmalı. Biz inanç özgürlüğüden değil, çocuk haklarından bahsediyoruz. Yetişkin herkes istediğine inanmakta özgür, ancak çocuk hakları inanç özgürlüğünden daha önemlidir.

Silja Dögg Gunnarsdóttir


Sağlıklı çocuklar kesilmemeli. Hem oğlanların hem de kızların sünnet ritüelinden 18 yaşına kadar korunmasını istiyoruz.

Lena Nyhus‪#‎IfIWereABoy‬

 

If I were a boy: I wouldn't have the rights to my whole body. Why does the law protect girls, but not boys?

Eğer bir oğlan olsaydım: Tüm vücudumun haklarına sahip olmazdım. Yasa neden kızları koruyor ama oğlanları değil?


If I were a boy, I would have been mutilated and torn apart because no one thought I was perfect.

Eğer bir oğlan olsaydım, sakatlanır ve parçalanırdım. Çünkü kimse mükemmel olduğumu düşünmezdi.


If I were a boy, my genitals would have been cut while I screamed for mercy.

Eğer bir oğlan olsaydım, merhamet için çığlık atarken cinsel organım kesilirdi.


If I were a boy I would have been tortured per my "parent's choice" .

Eğer bir oğlan olsaydım, "ebeveynimin seçimine" göre işkence görürdüm.


If I were a boy, I would have been assaulted and mutilate, even if I wanted my foreskin! It's not your body!!!

Eğer bir oğlan olsaydım, sünnet derimi istemiş olsam bile, saldırıya uğrardım ve sakat kalırdım! Bu senin vücudun değil!!!


If I were boy in 1991, a doctor would lie to my mom, telling her circumcision has benefits. Luckily for me for I was born female! Seems fair right?!?!

1991'de oğlan olsaydım, bir doktor anneme yalan söylerdi, sünnetinin yararları olduğunu söylerdi. Neyse ki ben kız olarak doğdum! Adil görünüyor mu?!?!


If I were a boy my parents would have thrown a party to celebrate my genital mutilation.

Eğer bir oğlan olsaydım, ailem benim genital sakatlamamı kutlamak için bir parti düzenlerdi.


If I were a boy it would be legal for my parents to cut off a piece of my genitals. But I am not, so I was spared the pain.

Eğer bir oğlan olsaydım, annem ve babamın benim cinsel organımdan bir parçasını kesmesi yasal olurdu. Fakat ben (oğlan) değilim, böylece acıdan kurtuldum.


If I were born a boy I would have learned at only a few days old that MY BODY DOESN'T BELONG TO ME. Because I would have had my most erogenous body part forcibly chopped off.

Eğer bir oğlan olarak doğmuş olsaydım, sadece birkaç günlükken vücudumun bana ait olmadığını öğrenirdim. Çünkü, en erojen vücut kısmım zorla kesilmiş olacaktı.


If i were a boy born in 1984, i would have had (elective and unnecessary) cosmetic surgery on my genitals. Since I am female, i was left intact. Being a woman may be a challenge sometimes, but at least I AM WHOLE.

1984 doğumlu bir oğlan olsaydım, cinsel organlarım üzerinde (seçmeli ve gereksiz) kozmetik bir ameliyat olurdum. Kadın olduğum için sağlam kaldım. Kadın olmak bazen zor olabilir, ama en azından bütünüm.