Sünnet Çocuk Hakları İhlalidir

Sünnet çocuk hakları ihlalidir. Dünya genelinde çocuk hakları savunucuları sünnetin yasaklanması için mücadele etmektir.


İsrail


חייבים לדבר על ברית המילה
Sünnet hakkında konuşmalıyız.


ברית מילה תרבות אונס
Sünnet tecavüz kültürüdür.


לא חותכים בנות
Kızları kesmeyin!

לא חותכים בנים
Oğlanları kesmeyin!


פשע פולחן פסיכופטי
Psikopatik suç ritüelli.

נכות מינית לצמיתות
Kalıcı cinsel sakatlık.

ברית מילה פולחן התעללות והטלת מום
Sünnet ritüeli istismar ve sakatlamadır.


ברית מילה פשע פלילי חרפה מוסרית
Sünnet ahlaki rezalet ve suçtur.

עולל חסר ישע חייב להיות מוגן מפני פולחן פיראי
Çaresiz her bebek acımsız ritüelinden korunmalıdır.

Protect babies from savage ritual.
Bebekleri vahşi ritüellerden koruyun.


גבר נימול הינו קורבן בדיוק כפי שאישה נימוה קורבן
Sünnetli bir erkek kurbandır, sünnetli bir kadın gibi.

Amerika Birleşik Devletleri 


Foreskin is not a birth defect.
Sünnet derisi bir doğum kusuru değildir.


Say no to circumcision.
Sünnete hayır de.


Intact genitals are a human right.
Sağlam (sünnetsiz) genitaller bir insan hakkıdır.

Boys are born perfect too.
Oğlan çocukları da mükemmel doğarlar.


Foreskin is not a birth defect.
Sünnet derisi bir doğum kusuru değildir.

Circumcision harms humans.
Sünnet insanlara zarar verir.


Intact genitals are a human right.
Sağlam (sünnetsiz) genitaller bir insan hakkıdır.

Infant circumcision is a sex crime.
Bebek sünneti bir cinsel suçtur.


End male genital mutilation.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.

Equal rights for boys.
Oğlanlar için eşit haklar.

Circumcision destroys 16+ functions.
Sünnet 16'dan fazla işlevi yok eder.

Infant circumcision is evil.
Bebek sünneti kötüdür.

Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı.

Circumcision is medical fraud.
Sünnet tıbbi dolandırıcılıktır.

Hollanda


End male genital mutilation.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.


Verminking bij een meisje, traditie bij een jongen?
Kızda sakatlanma, oğlanda gelenek mi?

Almanya


Zwangs beschneidung
kindes misshandlung

Zorla sünnet
çocuk istismarı

Danimarka


Man skærer da ikke i raske børn
18 års aldersgrænse for omskæring nu!

Sağlıklı çocuklar kesilmez
Şimdi sünnet için 18 yaş sınırı!

Rusya


If I were a boy, I would be lucky to be born in Russia where we do not cosmetically alter delicate newborn boy's genitals! Respect your child's body and his right to reach adulthood with intact genitals!

#ResearchCircumcision
#IfIwereaboy
#HisBoyHisChoice

Eğer bir oğlan olsaydım, Rusya’da doğmuş olduğum için şanslıydım, zira yenidoğan oğlanın cinsel organlarını kozmetik olarak değiştirmiyoruz! Çocuğunuzun vücuduna ve sağlam cinsel organlarla yetişkinliğe erişme hakkına saygı gösterin!

Kanada


Stop circumcising babies.
Bebekleri sünnet etmeyi durdur.

His body, his choice. Say no to circumcision.
Onun vücudu, onun seçimi. Sünnete hayır deyin.

Circoncision violation des droits humains!
Sünnet insan hakları ihlalidir!

Son corps son droit de choisir. Non à la circoncision.
Onun vücudu onun seçme hakkı. Sünnete hayır.

Kenya


Resist lies of child circumcision.
Circumcision never prevent HIV.
Use condoms.
Respect the rights of children.

Çocuk sünnetinin yalanlarına diren.
Sünnet asla HIV'i önlemez.
Prezervatif kullan.
Çocuk haklarına saygı göster.

The VMMC Experience Project
We demand banning of child circumcision in fight against HIV.

The VMMC Experience Project
Biz HIV ile mücadelede çocuk sünnetinin yasaklanmasını istiyoruz.


The VMMC Experience Project holds first worldwide day of genital autonomy in Africa Kenya.
The VMMC Experience Project, Afrika Kenya'da dünya çapında ilk genital özerklik gününü gerçekleştirdi.

Protect children against violence of circumcision.
Çocukları sünnet şiddetine karşı koruyun.

Say no to child circumcision.
Çocuk sünnetine hayır deyin.

Uganda


Resist lies of circumcision.
Sünnetin yalanlarına diren.

Circumcision never prevent HIV.
Sünnet, HIV'i asla engellemez.

Only condoms prevent HIV, STIS and unwanted pregnancies.
Sadece prezervatifler HIV, STIS ve istenmeyen gebelikleri önler.

Avustralya


A foreskin...
...has over 20.000 nerve endings.
...is the most sensitive part of the man's penis.
...increases sexual pleasure for both partners.
...keeps the glans heathy, clean, moist and sensitive.
...protects the urethra from contaminants.
...is there for a reason.

He might want it someday.

Sünnet derisinde 20.000'den fazla sinir ucu vardır.
Sünnet derisi erkeğin penisinin en hassas kısmıdır.
Sünnet derisi her iki partner için cinsel zevki arttırır.
Sünnet derisi glansı(penis başını) sağlıklı, temiz, nemli ve hassas tutar.
Sünnet derisi idrar yolunu kirletici maddelerden korur.
Sünnet derisi bir neden için var.

O bir gün isteyebilir.

İngiltere


If I were a boy I wouldn't have been tortured because here in England we understand it is NOT necessary. WAKE UP! Stop killing your boys for your own selfish reasons!

Ben bir oğlan olsaydım işkence göremezdim çünkü burada İngiltere'de bunun gerekli olmadığını anlıyoruz. UYAN! Oğlanlarınızı kendi bencil nedenleriniz için öldürmeyi bırakın!