Sünnet geleneği ve YahudilerI am Jewish. I am harmed by circumcision. Intact genitals are a human right. 

Ben yahudiyim. Sünnetten zarar görüyorum. Sağlam (sünnetsiz) genital bir insan hakkıdır.


I am a victim of religious forced circumcision.
 

Zorla dini sünnet kurbanıyım.


Circumcision harms Jews.
 

Sünnet, Yahudilere zarar verir.


I'm Jewish from Israel and I will not mutilate my baby!
 

Ben İsrail’de Yahudi’yim ve bebeğimi sakatlamayacağım!