Sünnet Çocuk İstismarıdır 2

Sünnet çocuk istismarıdır. Dünya genelinde sünnet protestolarından fotoğraflar.

 

Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

End male genital mutilation.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.

Penis cutting is a sex crime.
Penis kesmek bir cinsel suç.


Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı

Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.


Infant circumcision is evil.
Bebek sünneti kötüdür.


This jew hates being cut.
Bu yahudi kesilmiş olmaktan nefret ediyor.

Circumcision harms humans.
Sünnet insanlara zarar verir.


End male genital mutilation.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.


פשע פולחן פסיכופטי
Psikopatik suç ritüelli.

נכות מינית לצמיתות
Kalıcı cinsel sakatlık.


Bescherm alle kinderen tegen genitale verminking.
Tüm çocukları genital sakatlamaya karşı koruyun.

Besnijdenis schendt kinderrechten.
Sünnet, çocuk hakları ihlalidir.

All children deserve protection from genital mutilation.
Tüm çocuklar, genital sakatlamadan korunmayı hak eder.


Intakte genitalien sind ein menschen-recht.
Sağlam (sünnetsiz) genitaller bir insan hakkıdır.


Circumcision is sexual mutilation.
Sünnet cinsel sakatlamadır.Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı


We all deserve equal protection.
Hepimiz eşit korunmayı hak ediyoruz. 

Male, İntersex, Female
Erkek, İnterseks, Kadın

Genital cutting harms children.
Genital kesim çocuklara zarar verir. 

Circumcision is medical fraud.
Sünnet tıbbi dolandırıcılıktır.