Sünnet Çocuk İstismarıdır 4

Sünnet çocuk istismarıdır. Dünya genelinde sünnet protestolarından fotoğraflar. 


Stop cutting baby penis.
Bebek penisi kesmeyi durdur.

Circumcision harms humans.
Sünnet insanlara zarar verir.


Protect all children from genital mutilation.
Bütün çocukları genital sakatlamadan koruyun.
Circumcision is unnecessary and harmful.
Sünnet gereksiz ve zararlıdır.


Intact genitals are a human right.
Sağlam (sünnetsiz) genitaller bir insan hakkıdır.


ברית מילה פשע פלילי חרפה מוסרית
Sünnet ahlaki rezalet ve suçtur.

עולל חסר ישע חייב להיות מוגן מפני פולחן פיראי
Çaresiz her bebek acımsız ritüelinden korunmalıdır.

Protect babies from savage ritual.
Bebekleri vahşi ritüellerden koruyun.


Circumcision is mutilation.
Sünnet sakatlamadır.


Protect children's rights.
Çocukların haklarını koruyun.


His penis his choice.
Onun penisi, onun seçimi.

Protect children's rights.
Çocukların haklarını koruyun.


Doctors opposing circumcision
Sünnete karşı doktorlar


Whole world
Whole children
Bütün dünya 
Bütün çocuklar

Protect children's rights
Çocukların haklarını koruyun


Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı