Danimarka'da sünnet yasaklanıyor

Danimarkalı çocuk hakları savunucusu ve Intact Denmark'ın kurucusu ve başkanı Lena Nyhus.- Intact Denmark hat beim dänischen Parlament einen Gesetzesvorschlag eingereicht. Wir wollen damit alle Kinder unter 18 Jahren vor Genitaloperationen schützen.

- Intact Denmark, Danimarka Parlamentosu'na bir tasarı gönderdi. 18 yaşın altındaki tüm çocukları genital ameliyatlardan korumak istiyoruz.

- Solange es gesunde Kinder sind ist es egal, ob es Jungen, Mädchen oder intersexuelle Kinder sind,  sie sollten keinen Operationen ausgestzt sein.

- Çocuklar sağlıklı oldukları sürece oğlan, kız veya interseks çocuk olmaları farketmez, ameliyat edilmemelidir.

(Kinderschutz geht alle an!)
(Child protection concern everyone!)
(Çocukların korunması herkesi ilgilendiriyor!)

- Dänische Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen und Kinderrechtsexperten betonen, dass genitale Integrität ein fundamentales Recht aller Kinder ist.

- Danimarkalı doktorlar, hemşireler, ebeler ve çocuk hakları uzmanları, genital bütünlüğün tüm çocukların temel bir hakkı olduğunu vurguluyor.

- Und ich denke, die Mediziner haben es am besten ausgedrückt : primum non nocere - zuerst einmal nicht schaden.

- Ve bence tıp uzmanları en iyisini söylediler: (latince) primum non nocere - ilk önce, zarar verme.

- Das sollte auch für die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft gelten. - die Kinder.

- Bu aynı zamanda toplumumuzun en savunmasız üyeleri için de geçerli olmalıdır. - Çocuklar.

(Über 50 organisationen weltweit stehen auf der seite des kinderschutzes!)
(Over 50 organizations worldwide are on the side of child protection!)
(Dünya çapında 50'den fazla kuruluş çocukların korunmasının yanında!)