Sünnet Çocuk İstismarıdır 5

Sünnet çocuk istismarıdır. Hastanelerde sünnet için bağlanan bebekler.Sünnet protestolarından fotoğraflar.

Circumcision is medical fraud.
Sünnet tıbbi dolandırıcılıktır.


Circumcision tortures your son.
Sünnet oğluna işkence eder.


Infant circumcision is evil.
Bebek sünneti kötüdür.

End male genital mutilation.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.

Women who laugh about circumcision, go cut your pussy!
Sünnet hakkında gülen kadınlar, git vajinanı kes!


His rights don't end at birth.
End male genital mutilation.

Onun hakları doğumda sona ermez.
Erkeklerin genital sakatlamasını sonlandır.


Circumcision = Child Abuse
Sünnet = Çocuk İstismarı